The Wilcox Award (Baseball)

Established by Roy C. Wilcox, '12, of Meriden, Connecticut, this award is presented to the player having the best batting average on the School baseball team.

2022-2023
Malcolm Whites  avg. 345

2021-2022
Jon H. Emswiler  avg. 352

2018-2019
Thomas J. Lewis  avg. 369

2017-2018
Noah P. Martinez  avg. 469

2016-2017
Colin P. Rooney avg. 429

2015-2016
Andre R. Kurtz avg. 467


2014-2015
Gregory J. Pezza avg.490

2013-2014
Adam J. Regensburg avg. 428

2012-2013
Richard J. Hall

2011-2012
Andrew J. Ringie avg.(.433)

2010-2011
John A. Luke

2009-2010
Eric B. Hailer Avg. (.378)

2008-2009
Daniel A. Reynolds Avg. (.440)

2007-2008
Stephen P. Maier II (.400)

2006-2007
Sean S. Carberry (.393)

2005-2006
Matthew J. Bruch (.350 average)

2004-2005
Patrick A. Irvine (.516 average)

2003-2004
Jay M. Verrill (.467 average)

2002-2003
Joseph J. Bonyai (.603 average)

2001-2002
Jonathan P. Perrelle (.426 average)

2000-2001
Joseph J. Bonyai (.414 average)

1998-1999
William S. Eide (.492 average)